Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: DECRET LLEI 43/2020, de 17 de novembre, pel qual s'habilita el Consell Català de l'Esport per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19

Objecte:

Creació del Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals

Es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals amb una dotació de 20.000.000 d'euros per al finançament de les despeses en que incorrin els ens locals beneficiaris per raó de les mesures que adoptin per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19 .

Criteris de distribució del Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals

La participació dels ens locals beneficiaris del Fons és proporcional a la distribució del Fons de Cooperació Local per al 2020 realitzada per les següents resolucions:

 

-Resolució PRE/1550/2020, de 26 de juny, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

- Resolució PRE/1578/2020, de 26 de juny, de distribució a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

- Resolució PRE/1552/2020, de 26 de juny, per la qual es destina a l'Àrea Metropolitana de Barcelona la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

- Resolució PRE/1551/2020, de 26 de juny, de distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

Lliurament de les participacions en el Fons

1. El lliurament de les participacions en el Fons resta condicionat al fet que els ens locals beneficiaris hagin complert amb l'obligació establerta per l'article 50 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, consistent a trametre els pressupostos, les liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d'aquestes dades al Departament de la Presidència, i els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que estableix la legislació sectorial. Aquesta documentació ha de fer referència a l'anualitat del 2018.

2. Els ens locals beneficiaris que el 15 d'octubre de 2020 no hagin complert el que estableix l'apartat 1 perden el dret a rebre el Fons extraordinari addicional 2020 que es crea mitjançant aquest Decret llei.

 


Beneficiaris:

Són beneficiaris del Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, els ajuntaments, els consells comarcals i el Conselh Generau d'Aran, l'Àrea Metropolitana de Barcelona per l'àmbit del Barcelonès i les entitats municipals descentralitzades


Termini presentació de sol·licituds:

El que estableixi la corresponent convocatòria. 


Data publicació:

DOGC núm. 8275, de 19 de novembreSi ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

13
dijous
maig 13, 2021
Esdeveniments d'avui
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica