Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: Finançament de llars d'infants i escoles bressol de titularitat dels ens locals

Objecte:

La Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'import sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, modifica, en l'article 172, la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació, en el sentit que afegeix una Disposició Addicional Trentena, dedicada al finançament de les escoles bressol municipals, tant pel que fa al cost de la plaça com al retorn del finançament que es va deixar d'efectuar a partir del curs 2012-2013.

La necessitat d'executar durant l'exercici pressupostari 2020 el finançament de les places d'escoles bressol i llars d'infants municipals per al curs 2019-2020, més la part corresponent dels endarreriments del curs 2012-2013 fins al curs 2018-2019, ha fet convenient transferir a cada entitat local la quantitat corresponent en funció dels cursos acadèmics en què aquestes places han estat ocupades i degudament informades als sistemes d'informació del Departament d'Educació.

Abans de l'1 d'octubre de 2020, les entitats locals han de justificar en un únic certificat del secretari/interventor, o per la unitat que realitzi la funció, que:

La corporació va assumir les despeses relatives al finançament de les llars d'infants durant el període 2012-2019 (o des de l'any en què van ser creades i fins que van deixar de tenir infants escolaritzats a les llars), comptabilitzant les obligacions als pressupostos de cada exercici, que l'ingrés rebut corresponent a aquest període s'ha imputat a l'exercici vigent i que, prioritàriament, es destinarà a les mateixes finalitats.
Respecte a l'exercici 2020, els fons rebuts s'han comptabilitzat i aplicat a les finalitats previstes.

La justificació de la transferència s'ha de fer mitjançant el tràmit específic disponible a EACAT, on també es pot consultar, per a cada corporació local, l'import total calculat per a l'exercici pressupostari 2020, corresponent al finançament de les places de les llars d'infants i escoles bressol per al curs 2019-2020, i la part proporcional dels endarreriments.


Termini presentació de sol·licituds:

Abans de l'1 d'octubre de 2020.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
diumenge
maig 16, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica