Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: Orden ICT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Descripció:

Ordre ICT/949/2021, de 10 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, i es procedeix a la seva convocatòria en l'any 2021, en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.


Objecte:

Aprovar les bases reguladores de les subvencions destinades a secundar i impulsar millores en la modernització, a través de la transformació digital i sostenible, dels canals de distribució, mercats municipals, àrees comercials, mercats de venda no sedentària i canals curts de comercialització, que escometin entitats locals, així com la convocatòria corresponent a 2021.

S'entendrà per àrees comercials els centres comercials oberts i centres comercials urbans reconeguts oficialment per la comunitat autònoma o aquelles zones o vies urbanes amb alta ocupació d'establiments comercials expressat en percentatge de l'espai comercial en m² sobre l'espai total de l'àrea d'actuació, que haurà de ser superior al 50 %.

La finalitat d'aquestes ajudes és finançar el desenvolupament, per entitats locals, de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i de sostenibilitat, així com de millora d'equipaments, dirigits al sector comercial que es troba situat en la seva demarcació.


Beneficiaris:

a) Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments.

b) Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars.

c) Les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, instituïdes per les comunitats autònomes de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i els corresponents Estatuts d'Autonomia.

d) Les mancomunitats de municipis, sempre que els municipis de població superior a 100.000 habitants no representin més del 60 % del total de la població de la mancomunitat.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà com a màxim de dos mesos comptats des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de l'ordre de convocatòria en el BOE. Per a la convocatòria de 2021 el termini de presentació de sol·licituds serà fins al dia 30 de setembre de 2021.


Data publicació:

BOE núm. 281, d'11 de setembre de 2021.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
dissabte
octubre 23, 2021
Esdeveniments d'avui
20-10-21 02:00:00 CEST - 31-10-21 01:59:59 CEST
15-10-21 02:00:00 CEST - 31-10-21 01:59:59 CEST
04-10-21 02:00:00 CEST - 01-11-21 00:59:59 CET
04-10-21 02:00:00 CEST - 01-11-21 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica