Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las líneas de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Descripció:

Ordre ICT/951/2021, de 10 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajuts per a l'enfortiment de la activitat comercial en zones turístiques i es procedeix a la seva convocatòria en el any 2021, en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.


Objecte:

Aprovar les bases reguladores de subvencions per a les entitats locals susceptibles de ser beneficiàries, segons l'article 3, destinades a la realització d'actuacions amb l'objectiu de reduir l'impacte econòmic negatiu generat per la crisi sanitària de la COVID-19 en els establiments comercials localitzats en les seves zones turístiques i els negocis de les quals estan vinculats amb l'arribada de visitants; així com la seva convocatòria corresponent a 2021.


Beneficiaris:

a) Els municipis que tinguin una població superior a 20.000 habitants, conforme a les dades del Reial decret en vigor pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

b) Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars quan el projecte estigui destinat a poblacions d'entre 5.000 i 20.000 habitants.

c) Exclusivament en aquelles Comunitats Autònomes uniprovincials (i que manquin de diputació, Consells i/o Capítols), els ajuntaments amb poblacions de més de 5.000 habitants podran presentar projectes directament.

d) Els municipis que si bé comptant amb una població inferior a 5.000 habitants, superin aquesta xifra tenint en compte la seva població flotant, entenent aquesta població com aquella que viatja d'un lloc a un altre, trobant-se en aquest municipi en un moment determinat, independentment del temps que es porti vivint en aquest, no sent aquest la seva residència habitual.

Es considerarà que un municipi compleix amb la condició de l'apartat d) si acredita un increment del 100% en almenys un dels serveis municipals següents comparant els mateixos entre un trimestre de temporada baixa amb un de temporada alta dins d'un mateix any natural:

1r Tonatge de recollida d'escombraries, conforme dades aportades per l'empresa municipal o concessionària de referit servei o,

2n facturació en consum elèctric municipal, conforme dades aportades per l'empresa subministradora d'aquest servei o,

3r facturació en consum d'aigua en el municipi, conforme dades aportades per l'empresa subministradora d'aquest servei.

2. Les Entitats locals establertes en l'apartat 1 hauran de complir amb, almenys, un dels següents criteris per a ser considerats, a l'efecte d'aquesta convocatòria, com a «zona comercial turística» i, per tant, possibles beneficiaris:

a) Que tinguin almenys 25.000 pernoctacions a l'any; o

b) que tinguin més d'un 30% d'habitatges de segona residència; o

c) que el percentatge de treballadors afiliats a la Seguretat Social pertanyents a les CNAEs 45,46 i 47 sigui superior al 7% d'afiliats totals.

 


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà com a màxim de dos mesos comptats des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de l'ordre de convocatòria en el BOE. Per a la convocatòria de 2021 el termini de presentació de sol·licituds serà fins al dia 4 d'octubre de 2021.


Data publicació:

BOE núm. 281, d'11 de setembre de 2021.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
dissabte
octubre 23, 2021
Esdeveniments d'avui
20-10-21 02:00:00 CEST - 31-10-21 01:59:59 CEST
15-10-21 02:00:00 CEST - 31-10-21 01:59:59 CEST
04-10-21 02:00:00 CEST - 01-11-21 00:59:59 CET
04-10-21 02:00:00 CEST - 01-11-21 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica