Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2021, de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las Administraciones de las Entidades Locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Descripció:

Ordre TER/1204/2021, de 3 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'efectua la convocatòria corresponent a 2021, de subvencions destinades a la  transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.


Objecte:

Objecte, finalitat i àmbit d'aplicació de les actuacions:

1. Mitjançant aquesta ordre s'estableixen les bases reguladores i s'efectua la convocatòria corresponent a l'any 2021 de subvencions dirigides a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, destinada als municipis de més de 50.000 habitants, així com els de població inferior que tinguin la consideració de capital de província.

Les subvencions que es concedeixin a l'empara d'aquesta ordre s'emmarquen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), instrument de finançament orientat als resultats, fites i objectius indicats en aquest, que resulten vinculants per a totes les administracions públiques participants. De manera específica, aquestes bases reguladores es dicten en desenvolupament del Component 11, Inversió 3, de l'esmentat PRTR.

2. Les subvencions contemplades en aquesta ordre es destinaran, en les condicions que en ella s'estableixen, a finançar projectes de modernització i digitalització en l'àmbit de les administracions de les entitats locals que s'emmarquin en alguna de les línies estratègiques enunciades en el seu article 5, el contingut del qual està alineat amb l'Estratègia Digital 2025, el Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025 i altres accions de modernització dirigides al sector públic.

 

 


Beneficiaris:

1.  Tindran  la  consideració  d'entitats beneficiàries  de les ajudes  els ajuntaments dels municipis amb població superior a 50.000 habitants, d'acord amb les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l'1 de gener de 2020, així com els de població inferior que tinguin la consideració de capital de província.

2.  No podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquesta ordre les entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies contingudes en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

3.  La condició d'entitat beneficiària de l'ajuda, implica que l'entitat assumeix la totalitat  de drets   i  obligacions  inherents  a tal    condició,  derivada  de les  disposicions de la Unió Europea, així com de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i del seu Reglament de desenvolupament.


Termini presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es podran presentar desde les 9.00 hores de l'endemà al de la publicació d'aquest orde en el BOE, fins a les 15.00 hores del dia 15 de desembre de 2021.


Data publicació:

BOE núm. 266, de 6 de novembre de 2021.


Òrgan gestor:

Ministeri de Política Territorial.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

06
dilluns
desembre 06, 2021
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica