Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: Orden TMA/957/2021, de 7 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana Española y la convocatoria para la presentación de solicitudes para la obtención de las subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva

Descripció:

Ordre TMA/957/2021, de 7 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a l'elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana Espanyola i la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'obtenció de les subvencions pel procediment de concurrència competitiva.


Objecte:

Finançar l'elaboració de projectes pilot de Plans d'Acció local de l'Agenda Urbana Espanyola que garanteixin, en un termini raonablement curt, la seva alineació amb els objectius, la metodologia de treball i l'enfocament transversal, estratègic i integrat proposats per aquella. Aquest termini no podrà excedir d'un any a comptar des de la publicació de la present convocatòria.


Beneficiaris:

a) Les Entitats Locals, entenent per tals els Municipis, amb independència de la seva grandària i població, i les Diputacions Provincials, els Capítols i Consells Insulars.

b) Les agrupacions d'Entitats Locals que, amb un número mínim de dos, estiguin constituïdes conforme a l'article 11.3 de la Llei General de Subvencions i en l'article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, i acordin elaborar un mateix Pla d'Acció que tingui com a objecte la defensa d'interessos territorials, culturals, socials, mediambientals o econòmics comuns que permetin identificar-les com a àrees funcionals amb característiques homogènies, formin part o no d'una mateixa província o Comunitat Autònoma.


Termini presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es presentaran de conformitat amb el contingut previst en l'Annex de la present Ordre, en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria, i estaran signades per la persona titular de l'Alcaldia, Presidència de l'Entitat Local o representant de l'Agrupació corresponent, o persona en la qual es delegui en cada cas.


Data publicació:

BOE núm. 219, de 13 de setembre de 2021.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

25
dissabte
setembre 25, 2021
Esdeveniments d'avui
22-09-21 02:00:00 CEST - 26-09-21 01:59:59 CEST
16-09-21 02:00:00 CEST - 01-10-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica