Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: ORDRE ARP/204/2019, de 20 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01)

Descripció:

Aquesta ordre té per objecte aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al desenvolupament local Leader de Catalunya per a la diversificació econòmica de les zones rurals que es publiquen en l'annex 1 d'aquesta Ordre i també les dades, l'àmbit territorial d'actuació i els criteris de selecció i priorització de projectes de cada grup d'acció local que detalla l'annex 2.

La gestió d'aquests ajuts s'exerceix amb la col·laboració dels grups d'acció local seleccionats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (d'ara endavant, DARP) mitjançant la Resolució de 28 de juliol de 2015 i signataris del conveni de col·laboració amb l'esmentat Departament el 18 de setembre de 2015.

A l'annex 2, figuren les dades, l'àmbit territorial d'actuació i els criteris de selecció i priorització de projectes de cada grup d'acció local, i als annexos 3 i 4, la documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud i certificació de l'ajut, respectivament.

Es deroga l'Ordre ARP/141/2018, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020(operació 19.02.01), la qual només resta d'aplicació als ajuts tramitats a empara seva (DOGC 7681, de 8.8.2018).


Objecte:

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020, que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals. Aquests ajuts es gestionaran mitjançant la metodologia Leader, amb la col·laboració dels grups d'acció local seleccionats mitjançant l'Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre.

Els ajuts regulats en aquestes bases reguladores tenen com a finalitat el foment de la realització d'inversions que generin activitat econòmica per a l'aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i aprovades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb accions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d'ocupació; a establir polítiques específiques per al jovent del món rural que en fomentin l'arrelament i desenvolupament econòmic i social; a promoure la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Les àrees d'aplicació dels ajuts relatius al desenvolupament local Leader correspondran únicament als territoris rurals que determinen les estratègies de desenvolupament local presentades pels GAL recollides a l'annex 2 d'aquesta Ordre en forma de criteris de selecció i prioritat.


Beneficiaris:

Poden ser persones beneficiàries d'aquests ajuts:

1. Persones de naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d'un 25%) que realitzin inversions productives en:

a) Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l'annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, als efectes d'aquesta Ordre, inferior a 250.000 euros).

b) Empreses no agroalimentàries.

2. Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d'un 25%) que realitzin inversions no productives en:

a) Recuperació del patrimoni cultural i natural.

b) Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.

c) Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

Per poder ser beneficiàries les persones i entitats que estableix l'apartat 1, han de complir els requisits establerts en l'artocle 3.2. des del moment de presentar la sol·licitud.

3. Queden excloses de ser persones beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques que reuneixin els requisits i les condicions per participar en les convocatòries d'ajuts associats al Contracte global d'explotació.


Termini presentació de sol·licituds:

El que així s'estableixi a la corresponent convocatòria de subvenció.


Data publicació:

DOGC núm. 8009, de 25 de novembre de 2019.


Òrgan gestor:

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

07
divendres
maig 07, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica