Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: ORDRE EDU/9/2021, de 22 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020

Objecte:

L'objecte d'aquestes bases és el d'establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya per al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.


Beneficiaris:

Poden acollir-se a aquesta convocatòria els ens locals de Catalunya titulars de conservatoris de música que compleixin els requisits següents:

a) Que estiguin autoritzats a impartir els ensenyaments artístics professionals de música i que rebin la denominació de conservatoris a l'empara del Reial Decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig.

b) Que figurin inscrits en el registre de centres del Departament d'Educació.

c) Que tinguin alumnes matriculats i que aquests hagin finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció.


Termini presentació de sol·licituds:

El que estableixi la corresponent convocatòria.


Data publicació:

DOGC núm. 8326, de 26 de gener de 2021.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
diumenge
maig 16, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica