Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: ORDRE EMC/93/2017, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme

Objecte:

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.


Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els ajuntaments i els ens vinculats o dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els ens de gestió locals, les àrees metropolitanes i les mancomunitats de municipis de Catalunya.
En el cas dels consorcis locals, tindran aquesta consideració quan consti expressament als seus estatuts la seva adscripció a un ens local.
Els beneficiaris seran, amb caràcter general, els executors de cadascun dels projectes, llevat dels casos en què, en virtut de la seva facultat d'autoorganització i en el marc dels acords corresponents, el beneficiari decideixi que l'operació l'executi una empresa pública depenent o d'altres administracions competents en la matèria. En aquest cas, el beneficiari ho haurà de comunicar en el moment de la presentació de la sol·licitud.
Un cop concedit l'ajut de cofinançament i en el moment en què la persona beneficiària formalitzi la seva relació amb l'ens executor, aquesta ha d'enviar a la Direcció General de Turisme una còpia autenticada del conveni d'encàrrec de gestió. En relació amb la certificació de les despeses associades a l'operació, tant el beneficiari com l'ens executor s'han de regir pel que estableixen les bases 14 i 23. Tanmateix, en aquest cas, la certificació de l'execució correcta del projecte haurà d'anar signada per l'ens beneficiari, d'acord amb el que disposa la base 14.


Termini presentació de sol·licituds:

El que estableixi la convocatòria corresponent.


Data publicació:

DOGC núm. 7375, de 23 de maig de 2017.


Òrgan gestor:

Depertament d'Empresa i Coneixement.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

12
dimecres
maig 12, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica