Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa "Fem Ocupació per a Joves”, i s'obre la convocatòria per al col·lectiu de persones joves de la Garantia Juvenil per a l'any 2015 i la convocatòria anticipada per al 2016

Objecte:

Aquesta Ordre té per objecte:

- Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa "Fem Ocupació per a Joves" per a la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys (i que es detallen a l'Annex 1 d'aquesta Ordre).

- Obrir la convocatòria per a l'any 2015 del programa "Fem Ocupació per a Joves" adreçat al col·lectiu de persones joves de la Garantia Juvenil per a les subvencions previstes a la base 9 apartats a), b) i c) de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

- Obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2016 del programa "Fem Ocupació per a Joves" adreçat al col·lectiu de persones joves de la Garantia Juvenil per a les subvencions previstes a la base 9 apartat d) de l'annex 1 d'aquesta Ordre.


Beneficiaris:

Podran ser beneficiàries per a la subvenció de les actuacions indicades en els apartats a) b) i c) de la base 9 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, les següents entitats locals:

a) Els ajuntaments de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquells, corresponents als municipis de més de 20.000 habitants en les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Girona.

b) Els ajuntaments de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquells, corresponents als municipis de més de 12.000 habitants en la demarcació de Lleida.

c) Els consells comarcals que abastin un territori de més de 20.000 habitants.

d) Entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d'acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques i competències en polítiques actives d'ocupació, promoció econòmica i desenvolupament local, que abastin un territori de més de 8.000 habitants.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds per a les entitats promotores per a la realització de les actuacions previstes als apartats a) b) i c) de la base 9 de l'annex 1 d'aquesta Ordre és de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

El termini de presentació de sol·licituds de les entitats contractants per a la realització de l'actuació prevista a l'apartat d) de la base 9 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, és de dos mesos a comptar des de la data d'inici del contracte.

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 13 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.


Data publicació:

DOGC núm. 6939, de 20 d'agost de 2015.


Òrgan gestor:

Departament d'Empresa i Ocupació - Generalitat de Catalunya


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

12
dimecres
maig 12, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica