Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur (SOC-CONTRACTACIÓ).

Objecte:

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques pel foment de l'ocupació i de la contractació, que es detallen a l'annex 1.

En aquest sentit:

1.1 L'objecte d'aquesta Ordre és regular la concessió de subvencions destinades al desenvolupament d'actuacions de foment de l'ocupació i de la contractació.

1.2 Les convocatòries de subvencions derivades d'aquesta Ordre que siguin cofinançades pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu de Catalunya 2014-2020 amb un cofinançament del 100%, contribuiran a assolir l'objectiu temàtic següent, previst pel Reglament 2020/2021 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de desembre de 2020, que modifica el Reglament (UE) 1303/2013 (REACT-UE): afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia del COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia.

També poden ser cofinançades en el marc del Programa del Fons Social Europeu Plus de Catalunya 2021-2027, que s'aprovi, amb una taxa de cofinançament del 40%.


Beneficiaris:

3.1 Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció les persones o entitats, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, següents:

a) Les administracions locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, que es determinin en cada convocatòria.
b) Les entitats sense ànim de lucre així com les associacions i fundacions.
c) Les cooperatives de treball associat.
d) Universitats públiques no transferides.
e) Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

3.2 No poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d'inserció ni les empreses de treball temporal.

3.3 La resolució de convocatòria pot determinar, per a cadascuna de les actuacions subvencionables, les entitats que, entre les descrites a la base 3.1, poden participar.

3.4 La resolució de convocatòria pot determinar la distribució territorial i concretar les característiques dels tipus d'entitats que hi poden participar de les mencionades a les lletres a) i e) de la base 3.1 d'aquest annex.

Els requisits per obtenir la condició de persona o entitat beneficiària es troben regulats a la base 4.

 


Termini presentació de sol·licituds:

La corresponent resolució de convocatòria detallarà els terminis de presentació de les sol·licituds.


Data publicació:

DOGC núm. 8548, de 22 de novembre de 2021.


Òrgan gestor:

Departament d'Empresa i Treball. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

05
diumenge
desembre 05, 2021
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica