Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

[Derogada] Subvencions: ORDRE JUS/198/2020, de 29 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980

Objecte:

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions a ens locals per a projectes de recuperació de la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980.

 

Els projectes susceptibles de subvenció s'agrupen en els àmbits següents:

Àmbit 1. Projectes adreçats a la conservació, la reparació i la difusió d'espais de memòria que ja hagin estat objecte d'actuacions de recuperació de la memòria democràtica de Catalunya en el moment de publicació de la convocatòria corresponent.

A efectes d'aquestes bases, es consideren espais de memòria aquells béns adscrits a un municipi o consell comarcal que configuren el patrimoni memorial de Catalunya i estan relacionats amb algun dels àmbits temàtics de la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica de Catalunya (la Segona República, la Guerra Civil, la dictadura, la Transició, l'exili, la deportació, la repressió franquista, la resistència democràtica i la construcció de la societat democràtica).

S'inclouen en aquest àmbit els projectes que incloguin alguna de les actuacions següents:

a) Actuacions adreçades al manteniment i la preservació dels espais de memòria.

b) Actuacions adreçades a la reparació d'espais de memòria.

c) Actuacions adreçades a la posada en valor, dignificació, dinamització i difusió dels espais de memòria.

d) Actuacions adreçades a la restitució de plafons informatius en espais de memòria i senyals d'orientació en itineraris.

e) Actuacions d'adequació de camins i rutes de memòria.

Àmbit 2. Projectes per a la recuperació, dignificació i difusió d'espais de memòria relacionats amb esdeveniments succeïts durant la Segona República, la Guerra Civil, la dictadura, la Transició, o relatius a l'exili, la deportació, la repressió franquista, la resistència democràtica i la construcció de la societat democràtica.

Els projectes han de basar-se en la recerca (documental, mitjançant entrevistes o altres mètodes de recerca historiogràfics), han de tenir per objecte recuperar la memòria individual o col·lectiva de fets relatius a la història local, i han de tenir com a finalitat última posar en valor i senyalitzar espais i llocs públics relacionats amb els fets descrits.

S'inclouen en aquest àmbit els projectes que incloguin alguna de les actuacions següents:

a) Congressos, simposis, jornades, seminaris i altres actuacions de formació i difusió de caire similar.

b) Projectes educatius.

c) Exposicions temporals.

d) Actuacions culturals i artístiques vinculades directament amb la dignificació i la posada en valor d'espais de memòria.

Àmbit 3. Projectes per a la senyalització d'espais i llocs públics o la realització d'obres en espais de memòria que no hagin estat objecte d'actuacions de recuperació de la memòria democràtica de Catalunya en el moment de publicació de la convocatòria corresponent.

Dins d'aquest àmbit hi ha les modalitats següents:

Modalitat a): Projectes per a la senyalització d'espais i de llocs públics destinats a la dignificació i difusió d'esdeveniments relacionats amb la Segona República, la Guerra Civil, la dictadura, la Transició, l'exili, la deportació, la repressió franquista, la resistència democràtica i la construcció de la societat democràtica.

Modalitat b): Projectes d'obres de reforma i millora, d'adequació, d'ampliació i de modernització d'espais de memòria.

 

Un mateix ens local pot sol·licitar la subvenció per a un projecte diferent per als àmbits 1 i 2, i per a un projecte igual o diferent per a cadascuna de les modalitats de l'àmbit 3.

Un mateix grup d'ens locals pot sol·licitar la subvenció per a un projecte conjunt diferent per als àmbits 1 i 2, i per a un projecte conjunt igual o diferent per a cadascuna de les modalitats de l'àmbit 3, amb les condicions que estableix la base 3.4. Un mateix ens local pot formar part de grups diferents.


Beneficiaris:

En cas de projectes duts a terme per un únic ens local, poden ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases els municipis i els consells comarcals que tinguin adscrit un espai de memòria.

En cas de projectes conjunts duts a terme per un grup d'ens local, poden ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases els municipis, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els consorcis adscrits a ens locals i les entitats municipals descentralitzades de Catalunya, amb les condicions que estableix la base 3.4.


Termini presentació de sol·licituds:

El que estableixi la corresponent convocatòria.


Data publicació:

DOGC núm. 8270, de 13 de novembre de 2020.


Òrgan gestor:

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

13
dijous
maig 13, 2021
Esdeveniments d'avui
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica