Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: ORDRE JUS/50/2021, de 2 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió dels Premis de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista a treballs d'investigació, iniciatives i pràctiques orientats a l'erradicació de les violències masclistes en l'àmbit de la justícia, impulsades per ens, particulars, institucions i organismes públics o privats, així com al reconeixement a una llarga trajectòria professional pionera en aquest camp

Objecte:

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió, en règim de concurrència competitiva, dels Premis de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista a treballs d'investigació, iniciatives i pràctiques orientats a l'erradicació de les violències masclistes en l'àmbit de la justícia, impulsades per ens, particulars, institucions i organismes públics o privats, així com al reconeixement a una llarga trajectòria professional pionera en aquest camp.

Tal com estableix l'article 17.3, apartat m ), de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aquests premis són compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, segons correspongui.


Beneficiaris:

Subcategoria B: Qualsevol  administració  o  organització  pública  o  òrgan  judicial  amb àmbit  d'actuació  a  Catalunya  que  hagi  elaborat  o  posat  en  marxa  pràctiques  o iniciatives  en  matèria  de  justícia  relacionades  amb  l'erradicació  de  les  violències masclistes.

 


Termini presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds de participació corresponents a les categories A i B s'han de presentar en el termini i en els termes que s'estableixin a la resolució de convocatòria i obligatòriament de manera telemàtica, per mitjà del formulari de sol·licitud disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits).


Data publicació:

DOGC núm. 8357, de 5 de març de 2021.


Òrgan gestor:

Departament de Justícia


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica