Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: Ordre TSF/138/2018, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals

Objecte:

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió de les subvencions del Programa de projectes innovadors i  experimentals.
Aquest Programa té per objectiu donar suport a les entitats locals que exerceixen un lideratge territorial en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local per a la implementació de projectes integrats, innovadors i experimentals identificats prèviament des del territori en el marc de la seva planificació territorial derivats de la concertació territorial. La seva finalitat és respondre als nous reptes que planteja la situació socioeconòmica i ocupacional actual per tal de crear i mantenir ocupació de qualitat, millorar l'activitat dels sectors productius estratègics generadors d'ocupació dels territoris mitjançant la cooperació dels actors del territori, i possibilitar la inserció sociolaboral de les persones més desafavorides.

Mitjançant aquest Programa es pretén donar resposta a les necessitats específiques del territori amb intervencions que afavoreixin la innovació en el desenvolupament local, l'activitat dels sectors productius estratègics del territori i l'ocupació i siguin demostratives i transferibles tant a d'altres territoris com al disseny d'altres programes ocupacionals i de desenvolupament local del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.


Beneficiaris:

Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions del Programa de projectes innovadors i experimentals, les entitats locals següents:

a) Els ajuntaments i consells comarcals de Catalunya i els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de promoció de l'ocupació i desenvolupament local, dependents o vinculades a aquells, que representen municipis de més de 20.000 habitants.
b) Les entitats jurídiques de creació voluntària d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques amb competències en promoció de l'ocupació i desenvolupament local, constituïdes d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que abastin un territori de més de 10.000 habitants. Aquestes entitats locals hauran d'haver obtingut anteriorment una subvenció en el marc del Programa de suport i acompanyament a la Planificació estratègica, que convoca anualment el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

També podran participar en aquest Programa les entitats locals següents, corresponents als àmbits territorials previstos als articles 15.2 i 15.3 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

a) Els ajuntaments i consells comarcals, els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de promoció de l'ocupació i desenvolupament local, dependents o vinculades a aquells.

b) Les entitats jurídiques de creació voluntària d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l'ocupació, constituïdes d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Aquestes entitats locals hauran d'acreditar que disposen de documents de planificació territorial en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local (plans o qualsevol altre instrument de planificació territorial)


Termini presentació de sol·licituds:

L'establert a la Resolució TSF/1930/2018, de 3 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals (ref. BDNS 411532).

El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per al Programa de projectes innovadors i experimentals anirà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al dia 9 d'octubre de 2018 inclòs.

Els llocs i els mitjans per a presentar les sol·licituds seran els establerts a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/138/2018, d '1 d'agost.


Data publicació:

DOGC núm. 7680, de 7 d'agost de 2018.


Òrgan gestor:

Departament de treball, afers socials i famílies. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
dimecres
juny 23, 2021
Esdeveniments d'avui
18-06-21 02:00:00 CEST - 02-07-21 01:59:59 CEST
18-06-21 02:00:00 CEST - 02-07-21 01:59:59 CEST
15-06-21 11:29:00 CEST - 30-06-21 12:29:00 CEST
15-06-21 02:00:00 CEST - 17-07-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica