Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: ORDRE TSF/258/2017, de 4 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació (Ordre de 4 de desembre, publicada en el BOE núm. 297, de 7 de desembre).

Descripció:

Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació.
 


Objecte:

L'objecte d'aquestes bases és regular el desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació.
En cas de cofinançament del Fons Social Europeu (FSE), aquesta actuació contribueix a assolir els següents resultats definits per l'objectiu específic:
- Que les persones desocupades disposin de recursos que les situïn en una millor posició per a la cerca de feina.
- Que les persones aturades desenvolupin estratègies per millorar les seves competències professionals.
- Que les persones aturades detectin oportunitats i posin en marxa iniciatives d'autoocupació.
- Que les persones desocupades incrementin el seu accés al mercat de treball, en particular aquelles que porten més temps a l'atur, assolint unes taxes d'ocupació més elevades i pròximes a les fixades per l'Estratègia Europa 2020.


Beneficiaris:

Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Ordre:

a) Els ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, o les seves entitats dependents o vinculades amb competències en matèria d'ocupació, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
b) Les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia amb o sense ànim de lucre constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, amb un mínim de dos anys d'experiència en selecció de personal, valoració de llocs de treball i/o orientació professional.
c) Excepcionalment, podran ser entitats beneficiàries les entitats locals que abastin un territori d'intervenció supralocal de més de 10.000 habitants i que presentin un document de planificació estratègica en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d'actuació.


Data publicació:

DOGC núm. 7512A, dia 7 de desembre de 2017.


Òrgan gestor:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

12
dimecres
maig 12, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica