Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: ORDRE TSF/95/2019, de 9 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Catalunya (SOC – campanya agrària)

Objecte:

L'objecte d'aquestes bases és regular les subvencions del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per al foment de la contractació amb formació per donar una experiència professional i expertesa a persones desocupades, en el marc de la gestió dels fluxos de les persones temporeres que participen en la gestió de les campanyes agràries de Catalunya.


Beneficiaris:

Les entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya següents:

a) Les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, en l'àmbit de la intermediació sociolaboral de la Campanya agrària, que es determinin en cada convocatòria.

b) Les organitzacions empresarials amb seu i/o activitat en el territori, en l'àmbit de la intermediació de la Campanya agrària, que determini la resolució de convocatòria.

c) Les organitzacions sindicals amb seu i/o activitat en el territori, en l'àmbit de la intermediació de la Campanya agrària, que determini la resolució de convocatòria.

La resolució de convocatòria determinarà les entitats que, entre les anteriors, podran participar.


Termini presentació de sol·licituds:

Les entitats beneficiàries de les subvencions resten obligades a realitzar la justificació de la subvenció corresponent a cadascuna de les actuacions previstes a la base 2 d'aquest annex, d'acord amb les indicacions de la base 10.1 d'aquest annex, en el termini màxim de 3 mesos des de la seva finalització. En qualsevol cas, la resolució de convocatòria podrà establir un termini inferior.

La persona titular del Servei de Control i Justificació Econòmica del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya podrà atorgar una ampliació del termini establert per presentar la justificació, que no excedeixi de la meitat del termini prèviament atorgat i sempre que no es perjudiquin els drets de tercers, d'acord amb el que preveu l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracionspúbliques.


Data publicació:

 DOGC núm. 7874, de 14 de maig de 2019.


Òrgan gestor:

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

06
diumenge
desembre 06, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica