Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ ACC/2162/2021, de 8 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per al finançament de les inversions o despeses realitzades per a l'execució d'actuacions de protecció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana, d'actuacions de conservació i manteniment de lleres en trams urbans i d'actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans, i la delegació en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua de les facultats per aprovar i publicar les convocatòries de subvencions i per atorgar les subvencions

Objecte:

Poden ser objecte de subvenció les inversions o despeses realitzades per les entitats locals o agrupacions d'ens locals derivades d'actuacions de protecció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana i que permetin:

  •     La protecció de zones urbanes.
  •     La protecció d'infraestructures de serveis ja existents.
  •     La protecció d'infraestructures de comunicació ja existents.
  •     La protecció del patrimoni històric o cultural.

També poden ser objecte de subvenció les inversions o despeses realitzades per les entitats locals o agrupacions d'ens locals derivades d'actuacions de conservació i manteniment de lleres en trams urbans de les lleres públiques del districte de conca fluvial de Catalunya i d'actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides.


Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions les entitats locals o agrupacions d'ens locals de l'àmbit territorial de Catalunya que hagin realitzat despeses per actuacions de protecció davant d'avingudes o de manteniment de lleres en trams urbans en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya i actuacions de protecció davant d'avingudes o actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides, en els termes, les condicions i els requisits que estableixen aquestes bases.


Termini presentació de sol·licituds:

Els ens locals sol·licitants poden presentar el formulari de sol·licitud i la documentació a què fa referència la base 4 en el termini que estableixi la convocatòria corresponent.


Data publicació:

DOGC núm. 8456, de 13 de juliol de 2021.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

01
diumenge
agost 01, 2021
Esdeveniments d'avui
26-07-21 02:00:00 CEST - 15-09-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica