Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ CLT/163/2020, de 27 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en espècie per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat

Objecte:

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions en espècie que consisteix en la contractació de les actuacions d'espectacles d'arts escèniques i concerts professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat

(https://programacat.cultura.gencat.cat) que formin part de la programació estable d'iniciativa municipal.

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural abonarà directament a la companyia, a la formació musical o a l'empresa responsable de l'espectacle la part subvencionada del seu cost i la resta l'ha de pagar l'ens local que l'ha programat.

Aquesta resolució disposa que es deroga l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 31 de gener de 2019, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en espècie per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat, publicat mitjançant la Resolució CLT/209/2019, de 5 de febrer.

 


Beneficiaris:

Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments de Catalunya o els ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

Queden exclosos d'aquesta línia de subvencions:

a) Les programacions d'ens locals en equipaments classificats com a equipaments escènics i musicals locals multifuncionals del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (en endavant, SPEEM), d'acord amb el Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

b) Les programacions dels equipaments de la ciutat de Barcelona.

c) Les programacions d'ens locals en equipaments escènics i musicals nacionals, d'acord amb el Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

d) Les actuacions d'espectacles que siguin d'entrada gratuïta, a excepció de les propostes artístiques que s'hagin concebut per fer-se al carrer, és a dir, aquelles que, per les seves característiques artístiques o tècniques, no es poden portar a terme dins d'un teatre, auditori o qualsevol altre equipament escènic.

e) Als municipis de més de 50.000 habitants, totes les actuacions que formin part del programa de la festa major del municipi o de nuclis de població.
   
f) Als municipis de 50.000 o menys habitants, les actuacions que formin part del programa de la festa major del municipi o de nuclis de població, a excepció de les propostes artístiques que s'hagin concebut per fer-se al carrer, per a les quals s'estableix un màxim d'espectacles per municipi. Per tant, segons el nombre d'habitants de la població, el màxim d'espectacles subvencionables que s'hagin concebut per fer-se al carrer dins elprograma de festa major són:
· Fins a 10.000 habitants: 2 espectacles.
· Entre 10.001 habitants i 25.000 habitants: 3 espectacles.
· Entre 25.001 i 50.000 habitants: 4 espectacles.
 
g) Les funcions adreçades específicament a públic escolar.

h) Les funcions concebudes o destinades al ball del públic assistent (orquestres de ball, discjòqueis, ballades de sardanes, entre d'altres).

i) Els espectacles que no siguin de caràcter professional.

j) Els espectacles realitzats per grups o formacions professionals de l'àmbit de la música que no hagin dut a terme un mínim de tres actuacions o concerts en programacions professionals des de l'1 d'octubre de dos anysanteriors al de la concessió de la subvenció o que siguin bandes que exclusivament interpreten versions (cover bands) o bandes tribut.

Als efectes d'aquestes bases, s'entén per bandes tribut aquelles formacions musicals que imiten les obres d'altres grups amb gran projecció o penetració als mitjans de difusió. Pel que fa al so i a la imatge, es caracteritzen perquè disposen d'una fitxa artística i una posada en escena que recorden amb la màxima fidelitat el grup al qual fan l'homenatge.
   
k) Els espectacles i els concerts de creació local que només s'exhibeixen al mateix municipi on s'han creat.

l) Els espectacles o els concerts que formen part de cercaviles o rues dins de festes tradicionals (Reis, Carnestoltes, etc.).

 


Termini presentació de sol·licituds:

La convocatòria de subvencions ha de preveure el període de presentació de sol·licituds.


Data publicació:

DOGC núm. 8053, de 30 de gener de 2020.


Òrgan gestor:

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

25
dilluns
gener 25, 2021
Esdeveniments d'avui
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
23-12-20 01:00:00 CET - 21-02-21 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica