Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ CLT/625/2019, de 12 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions corresponents a set línies d'ajuts en l'àmbit de les arts

Descripció:

Aquesta resolució aprova les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions corresponents a set línies d'ajuts en l'àmbit de les arts detallades a l'Annex.


Objecte:

Detall de les línies en les que poden ser beneficiaris els ajuntaments:

5. Bases específiques de les subvencions per a programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals.
L'objecte d'aquestes bases és donar suport a la programació estable d'activitats d'arts visuals.
 

6. Bases específiques de les subvencions per a la producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa.
L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a la producció municipal i a l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d'espectacles de caràcter professional en l'àmbit de les arts escèniques i la música sense finalitat lucrativa.
 

7. Bases específiques de les subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública.
L'objecte d'aquestes bases és donar suport al programa de les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública, amb gestió pública o privada i situats a Catalunya.

11. Bases específiques de les subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals.
L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a la planificació i execució d'activitats complementàries a la programació professional estable d'arts escèniques i música dels equipaments escènics i musicals del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya següents:
   a. Equipaments escènics i musicals locals bàsics (E2), d'acord amb la normativa reguladora del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
   b. Altres espais escènics i musicals locals (E1), d'acord amb la normativa reguladora del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

RESOLUCIÓ CLT/1219/2020, d'1 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de tercera modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les arts. DOGC Núm. 8149, de 8 de juny de 2020.
 


Beneficiaris:

Detall de les línies en les que poden ser beneficiaris els ajuntaments:

5. Bases específiques de les subvencions per a programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals.

Poden optar a les subvencions ajuntaments de Catalunya o ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

6. Bases específiques de les subvencions per a la producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa.

Poden optar a aquestes subvencions:
a) En el cas de les modalitats a) i b) de la base 1.2, els ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.
b) En el cas de la modalitat c) de la base 1.2, entitats privades sense ànim de lucre (associacions, fundacions, etc.).

7. Bases específiques de les subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública.

Poden optar a aquesta línia de subvencions les empreses, entitats privades sense ànim de lucre, ens locals o ens públics vinculats que gestionin un equipament de titularitat pública situat a Catalunya.

Els sol·licitants que no siguin titulars de l'equipament han de tenir un conveni o contracte de cessió de l'espai subscrit amb l'administració pública que en sigui titular.

11. Bases específiques de les subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals.

Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments, així com les entitats de dret públic o privat vinculades o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades, que compleixin els requisits i les condicions de la base 3.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini que es disposi en la corresponent convocatòria de subvencions.


Data publicació:

DOGC núm. 7834, de 19 de març de 2019.


Òrgan gestor:

Departament de Cultura. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica