Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: Resolució CLT/845/2019, de 4 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural

Descripció:

Resolució CLT/845/2019, de 4 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural (DOGC núm. 7850, de 9.4.2019).

S'ha publicat una CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució CLT/845/2019, de 4 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural.

DOGC Núm. 7863 - 30.4.2019.

La podeu trobar més avall com a marcador.


Objecte:

Aquesta resolució aprova les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit del patrimoni cultural que consten a l'annex d'aquest Acord. Concretament les següents línies:

1. Subvencions per al disseny i la implementació d'un sistema de gestió de documents en arxius d'entitats locals i universitats públiques.
2. Subvencions per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans.
3. Subvencions a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic.
4. Subvencions per a la conservació i restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble.
5. Subvencions per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius.
6. Subvencions per a la implementació de programes estratègics i projectes específics dels museus.
7. Subvencions per a intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives.


Beneficiaris:

1. Bases específiques de subvencions per al disseny i la implementació d'un sistema de gestió de documents en arxius d'entitats locals i universitats públiques

Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats locals o els ens que en depenen i les universitats públiques que siguin titulars d'arxius.

2. Bases específiques de les subvencions per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els ens locals o els ens que en depenen, les fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre.

3. Bases específiques de subvencions a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els municipis de Catalunya de menys de 30.000 habitants segons les dades oficials del padró municipal en el moment de presentar la sol·licitud, i les comarques de Catalunya.

4. Bases específiques de les subvencions per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble

Poden optar a aquestes subvencions:
a) Els ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.
b) Els consorcis locals amb domicili a Catalunya.
c) Les persones físiques, les fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.

5. Bases específiques de subvencions per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius.

Poden optar a aquestes subvencions les entitats locals o ens que en depenen, les universitats públiques i les entitats privades sense finalitat de lucre que formin part del Sistema d'Arxius de Catalunya.

6. Bases específiques de subvencions per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus

Poden optar a aquestes subvencions:
a) Els ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.
b) Els consorcis locals amb domicili a Catalunya.
c) Les persones físiques, les fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.
Queden exclosos els museus que siguin de titularitat de l'Administració de la Generalitat o de les entitats o ens que s'hi adscriuen o en depenen o que siguin finançats majoritàriament per aquests.

7. Bases específiques de subvencions per a intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades, així com les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat de naturalesa privada tot i que no tingui personalitat jurídica.

No poden optar a aquestes subvencions els organismes públics i les entitats dependents o que s'hi adscriuen com tampoc les entitats privades finançades majoritàriament pels ens esmentats.


Termini presentació de sol·licituds:

El que estableixi la corresponent convocatòria.


Data publicació:

DOGC núm 7850, del 9 d'abril de 2019.


Òrgan gestor:

Departament de Cultura. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

07
divendres
maig 07, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica