Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ EDU/2776/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat del curs 2017-2018 (ref. BDNS 477984).

Objecte:

Aquesta resolució té per objecte obrir procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, en règim de concurrència no competitiva, destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva
titularitat.

La convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre EDU/124/2019, de 21 de juny (DOGC núm.7907, de 1.7.2019), per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat, del curs 2017-2018.


Beneficiaris:

Poden acollir-se a aquesta convocatòria, els ens locals titulars de conservatoris de música que compleixin els
requisits següents:
a) Que estiguin autoritzats a impartir els ensenyaments artístics professionals de música i que rebin la denominació de conservatoris a l'empara del Reial Decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.
b) Que figurin inscrits en el registre de centres del Departament d'Educació.
c) Que tinguin alumnes matriculats i que aquests hagin finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció.

Per obtenir la condició de beneficiari, els ens locals sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que s'estableixen a la base 3 aprovada per l'Ordre EDU/124/2019, de 21 de juny.


Termini presentació de sol·licituds:

Els ens locals interessats poden presentar les seves sol·licituds i la documentació que estableixen les bases reguladores 4 i 5, en el termini d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.


Data publicació:

DOGC núm. 7993, de 31 d'octubre de 2019.


Òrgan gestor:

Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

20
diumenge
setembre 20, 2020
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica