Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

[Actualitzat] Subvencions: RESOLUCIÓ EMC/3126/2020, de 30 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions al Programa d'ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) (ref. BDNS 536557)

Objecte:

Fer pública la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions al Programa d'ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) per a les actuacions subvencionables descrites a l'article 13 del Reial decret 737/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula el programa d'ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) (BOE núm. 212, de 6.8.2020), i en defineix les bases reguladores.

Modificació bases:

Article 3. Modificar l'apartat 1 de l'article 8, que queda redactat de la manera següent:

"1. El termini de presentació de les sol·licituds per a totes les actuacions indicades a l'article 6 d'aquesta convocatòria comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, a les 9 hores, i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible per a cada opció, o com a màxim el 31 de juliol de 2021, segons l'article 4 del Reial decret 737/2020, de 4 d'agost.

Aquest termini de presentació es considerarà ampliat en els mateixos termes que estableixi la normativa estatal que ampliï el termini de l'article 4 del Reial decret 737/2020, de 4 d'agost."

Article 4. Modificar l'apartat 2 de l'article 9, que queda redactat de la manera següent:

"2. En el cas d'ens locals i la Generalitat de Catalunya, les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics mitjançant l'Extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat).

En el cas d'ens locals i la Generalitat de Catalunya, els formularis de sol·licitud i la informació per trametre les sol·licituds estan disponibles a la plataforma EACAT."


Beneficiaris:

Poden ser persones beneficiàries, d'acord amb el que estableix l'article 11 de l'esmentat Reial decret 737/2020, de 4 d'agost, entre altres, les entitats locals d'acord amb l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i el sector públic institucional de qualsevol administració pública a què es refereix l'article 2.2. de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds per a totes les actuacions indicades a l'article 6 d'aquesta convocatòria comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, a les 9.00 hores, i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible per a cada opció, o com a màxim el 31 de juliol de 2021, segons l'article 4 del Reial decret 737/2020, de 4 d'agost.


Data publicació:

DOGC. núm. 8286, de 3 de desembre de 2020.


Òrgan gestor:

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

01
diumenge
agost 01, 2021
Esdeveniments d'avui
26-07-21 02:00:00 CEST - 15-09-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica