Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ EXI/1734/2017, de 13 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Junta de Govern del Memorial Democràtic pel qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica

Objecte:

L'objecte d'aquest procediment de subvencions en règim de concurrència és donar suport a projectes realitzats majoritàriament a Catalunya i destinats a activitats culturals, commemoratives, pedagògiques, de recerca i de difusió de la memòria democràtica, relacionades amb la temàtica pròpia de la institució: la Segona República, la Guerra Civil, l'exili, la deportació, la repressió, la resistència i la construcció de la societat democràtica. Les actuacions que poden ser objecte de subvenció es classifiquen en els àmbits següents:

a) Àmbit 1. Actuacions commemoratives d'esdeveniments o bé actuacions d'homenatge a persones físiques i/o jurídiques que s'hagin significat pel seu compromís amb la lluita per la defensa i el restabliment de les llibertats i la democràcia.
b) Àmbit 2. Organització de congressos, simposis, jornades i seminaris.
c) Àmbit 3. Exposicions.
d) Àmbit 4. Productes audiovisuals de no-ficció.
e) Àmbit 5. Suport a la publicació de llibres.
f) Àmbit 6. Desenvolupament de projectes educatius i/o pedagògics.
g) Àmbit 7. Realització d'actuacions culturals i artístiques.
h) Àmbit 8. Projectes de recerca en matèria d'història i de memòria.
i) Àmbit 9. Projectes destinats a la catalogació, inventari i digitalització de fons.
j) Àmbit 10. Projectes destinats a la creació de bases de dades de recerca històrica.
k) Àmbit 11. Projectes de recerca mitjançant entrevistes.
l) Àmbit 12. Projectes transversals per a la recuperació de la memòria democràtica, que conjuminin activitats pertanyents als diferents àmbits d'actuació recollits en aquestes bases, les quals hauran d'estar vertebrades per un eix temàtic comú.

Tots els projectes dels àmbits 8 a l'11 (ambdós inclosos) han de tenir en compte els "protocols per a projectes"
del Memorial Democràtic, disponibles a l'adreça memorialdemocratic.gencat.cat, a Tràmits Gencat
(tràmits.gencat.cat), accessible des de la seu electrònica (seu.gencat.cat) i a l'extranet de les administracions
catalanes, a l'adreça  http://www.eacat.cat

1.2 Totes les propostes que es presentin s'han d'ajustar a un dels dotze àmbits ressenyats.

1.3 Estan excloses d'aquestes subvencions les actuacions consistents en la realització d'obres, o en la dotació o
manteniment d'equipaments i d'infraestructures per a la restitució, conservació, dignificació, restauració,
senyalització i interpretació del patrimoni memorial.


Beneficiaris:

2.1. Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ens locals, els consells comarcals, els ajuntaments, les mancomunitats de municipis, els consorcis constituïts i/o adscrits a ens locals, les entitats municipals descentralitzades, les universitats, i les entitats sense finalitats de lucre, fundacions o cooperatives sense ànim de lucre, domiciliades a Catalunya, l'objecte de les quals tingui relació directa amb les finalitats que són objecte de subvenció en aquestes bases o bé amb activitat prèvia constatable mitjançant la memòria o recull d'activitats dels darrers dos anys en els àmbits de recuperació i foment de la memòria democràtica.

Als efectes d'aquestes bases, tenen la consideració d'ens locals: els consells comarcals, els ajuntaments, les mancomunitats de municipis, els consorcis adscrits a ens locals, les entitats municipals descentralitzades i les universitats públiques.

Als efectes d'aquestes bases, tenen la consideració d'entitats: les universitats privades, i les entitats sense finalitats de lucre, fundacions o cooperatives sense ànim de lucre, domiciliades a Catalunya, l'objecte de les quals tingui relació directa amb les finalitats que són objecte de subvenció en aquestes bases o bé amb activitat prèvia constatable mitjançant la memòria o recull d'activitats dels darrers dos anys en els àmbits de recuperació i foment de la memòria democràtica.

2.2 Queden expressament exclosos d'aquestes subvencions els partits polítics, les associacions empresarials, i les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament d'alguna de les entitats esmentades.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol·licituds de subvencions i de justificació s'estableixen en la resolució de laconvocatòria corresponent.

El període d'execució de l'acció objecte de la subvenció és el comprès entre l'1 de gener fins al 31 d'octubre de l'any en què es publiqui la convocatòria de subvencions que es regulen en aquestes bases.


Data publicació:

DOGC núm. 7870, de 8 de maig de 2019.


Òrgan gestor:

Memorial Democràtic. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
dimecres
juny 16, 2021
Esdeveniments d'avui
15-06-21 11:29:00 CEST - 30-06-21 12:29:00 CEST
15-06-21 02:00:00 CEST - 17-07-21 01:59:59 CEST
26-05-21 02:00:00 CEST - 20-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica