Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ JUS/1203/2019, de 9 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2019, de les subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica (ref. BDNS 451138)

Objecte:

Obrir la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió d'ajuts a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica.

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, els regeixen les bases que aprova la Resolució EXI/1734/2017, de 13 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord de la Junta de Govern del Memorial Democràtic pel qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a laconcessió de subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica (publicada al DOGC núm. 7417, de 21.7.2017).


Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ens locals, els consells comarcals, els ajuntaments, les mancomunitats de municipis, els consorcis constituïts i/o adscrits a ens locals, les entitats municipals descentralitzades, les universitats, i les entitats sense finalitats de lucre, fundacions o cooperatives sense ànim de lucre, domiciliades a Catalunya, l'objecte de les quals tingui relació directa amb les finalitats que són objecte de subvenció en aquestes bases o bé amb activitat prèvia constatable mitjançant la memòria o recull d'activitats dels darrers dos anys en els àmbits de recuperació i foment de la memòria democràtica.

Als efectes d'aquestes bases, tenen la consideració d'ens locals: els consells comarcals, els ajuntaments, les mancomunitats de municipis, els consorcis adscrits a ens locals, les entitats municipals descentralitzades i les universitats públiques.

Als efectes d'aquestes bases, tenen la consideració d'entitats: les universitats privades, i les entitats sense finalitats de lucre, fundacions o cooperatives sense ànim de lucre, domiciliades a Catalunya, l'objecte de les quals tingui relació directa amb les finalitats que són objecte de subvenció en aquestes bases o bé amb activitat prèvia constatable mitjançant la memòria o recull d'activitats dels darrers dos anys en els àmbits de recuperació i foment de la memòria democràtica.

Queden expressament exclosos d'aquestes subvencions els partits polítics, les associacions empresarials, i les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament d'alguna de les entitats esmentades.

.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, i la documentació que l'acompanya, és de 20 dies hàbils a comptar de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Data publicació:

DOG núm. 7870, de 8 de maig de 2019.


Òrgan gestor:

Memorial Democràtic. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

01
diumenge
agost 01, 2021
Esdeveniments d'avui
26-07-21 02:00:00 CEST - 15-09-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica