Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ PRE/2266/2019, de 14 d'agost, de convocatòria del cofinançament als projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (ref. BDNS 471728)

Objecte:

Obrir la convocatòria pública per presentar les sol·licituds de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT), susceptibles de ser cofinançats en l'àmbit del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost (DOGC núm. 7933, de 6.8.2019).

Els ajuts que regula aquesta convocatòria són subvencions per concurrència competitiva. La taxa màxima de cofinançament de la despesa elegible és del 50%. Les operacions objecte d'aquesta convocatòria no poden haver-se iniciat abans de l'1 de gener de 2014 i han d'estar executades i pagades el 31 de desembre de 2021.

Es podran sol·licitar pròrrogues, de manera justificada, sempre abans del 30 de novembre de 2021, i només per a les entitats beneficiàries que hagin executat i pagat un mínim del 50% de l'operació, que s'hauran d'aprovar mitjançant resolució de l'òrgan competent. En tot cas, el termini màxim per executar i pagar les operacions, incloses les pròrrogues, serà el 31 de desembre de 2023.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l'Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost (DOGC núm. 7933, de 6.8.2019).


Beneficiaris:

Poden ser membres del PECT els agents del territori següents (vegeu a l'annex V de l'Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost (DOGC núm. 7933, de 6.8.2019) el glossari de conceptes de les bases de la convocatòria):

a) Com a entitat representant del PECT: un ajuntament, un consell comarcal o una diputació provincial. L'entitat representant assumeix la coordinació del PECT i actua com a interlocutor únic davant la Direcció General d'Administració Local i els organismes responsables de la gestió i el control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. També és responsable d'iniciar i executar la despesa subvencionable en el marc del PECT.

b) Com a entitat sòcia: entitats públiques o privades sense afany de lucre, que inicien i executen la despesa subvencionable en el marc del PECT.

c) Com a entitat participant no beneficiària: entitats públiques o privades, amb afany de lucre o sense, que participen en les operacions del PECT sense executar despesa subvencionable.

Les entitats beneficiàries del PECT, l'entitat representant i les entitats sòcies, són responsables d'iniciar i executar les operacions seleccionades, pagar les despeses i justificar-les en els terminis establerts.

El PECT ha d'estar format per un mínim de quatre membres, entre les entitats sòcies i les entitats participants no beneficiàries, inclosa l'entitat representant.
Els ajuntaments i els consells comarcals únicament poden actuar com a entitat representant d'un PECT.

De conformitat amb el que disposa la base 2 de l'Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost, poden ser membres del PECT els agents del territori següents:

- Com a entitat representant del PECT: un ajuntament, un consell comarcal o una diputació provincial.

- Com a entitat sòcia: entitats públiques o privades sense afany de lucre, que inicien i executen la despesa elegible en el marc del PECT.

- Com a entitat participant no beneficiària: entitats públiques o privades, amb o sense afany de lucre, que participen en les operacions del PECT sense executar despesa elegible.

Les entitats beneficiàries del PECT, l'entitat representant i les entitats sòcies són responsables d'iniciar i executar les operacions seleccionades, pagar-les i justificar-les en els terminis establerts.

El PECT ha d'estar format per un mínim de 4 membres, entre les entitats sòcies i les entitats participants no beneficiàries, inclosa l'entitat representant.

Els ajuntaments i els consells comarcals únicament poden actuar com a entitat representant d'un PECT. Una mateixa entitat beneficiària, pot ser-ho, com a màxim, de cinc PECT.

Els ajuntaments i els consells comarcals únicament poden actuar com a entitat representant d'un PECT. Unamateixa entitat beneficiària, pot ser-ho, com a màxim, de cinc PECT.

Queda exclòs d'aquesta convocatòria l'Ajuntament de Barcelona i les operacions que tinguin o impliquin un benefici directe per a aquest municipi, atès que la seva participació en el desenvolupament de l'estratègia RIS3CAT en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 es vehicula mitjançant la signatura d'un convenide col·laboració entre aquest Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, que actua en qualitat d'organisme intermedi, tal com disposa la secció 4. Enfocament integrat del desenvolupament territorial del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

Atès el conveni entre la Generalitat de Catalunya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a executar operacions en els objectius específics 2.1.1, 2.3.1, 4.3.1, 4.5.1 i 6.3.2, els ens locals que formen part de l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona queden exclosos de la presentació d'operacions en aquests objectius específics esmentats.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza el 15 de novembre de 2019.


Data publicació:

DOGC núm. 7953, de 4 de setembre de 2019.


Òrgan gestor:

Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
dilluns
novembre 23, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica