Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ PRE/2888/2021, de 27 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals

Objecte:

Aquestes bases tenen per objecte regular el procediment per a la concessió de subvencions destinades a finançar els plans de formació del personal de les administracions locals de Catalunya, promoguts pels ens locals, i les associacions o federacions d'entitats locals de 'àmbit autonòmic de Catalunya, en el marc de l'Acord de la Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, que responguin a les seves necessitats formatives, i orientats a la capacitació en habilitats i competències, per tal de contribuir a la millora del servei públic que presten a la ciutadania.


Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

a) Els ajuntaments, les diputacions provincials i altres entitats locals reconegudes en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que promoguin plans de formació per als empleats públics, de caràcter unitari o agrupat, dins l'àmbit de l'Acord de la Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques.

b) Les associacions o federacions d'entitats locals de l'àmbit autonòmic de Catalunya reconegudes per la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que estiguin legítimament constituïdes, i que promoguin plans agrupats, o interadministratius destinats als empleats públics de totes les entitats locals de Catalunya dins l'àmbit de l'Acord de la Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques.


Termini presentació de sol·licituds:

La resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, establirà el termini màxim de presentació de les sol·licituds.


Data publicació:

DOGC núm. 8513, de 30 de setembre de 2021.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
dissabte
octubre 23, 2021
Esdeveniments d'avui
20-10-21 02:00:00 CEST - 31-10-21 01:59:59 CEST
15-10-21 02:00:00 CEST - 31-10-21 01:59:59 CEST
04-10-21 02:00:00 CEST - 01-11-21 00:59:59 CET
04-10-21 02:00:00 CEST - 01-11-21 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica