Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Legislació: Resolució TES/1111/2020, de 19 de maig, per la qual s'acorda la continuació dels procediments i es modifica el termini d'execució i justificació dels ajuts atorgats a l'empara de la Resolució TES/2920/2019, de 8 de novembre, de convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies (ref. BDNS 481382)

Objecte:

La Resolució TES/2920/2019, de 8 de novembre, de convocatòria de les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l'any 2020, en el seu apartat 11 determina que el termini per executar les actuacions finalitza, per a tots els beneficiaris, el 30 de setembre del 2020. Així mateix, el termini per a la presentació de la documentació justificativa de la realització de les actuacions també finalitza el 30 de setembre del 2020, sens perjudici de la possibilitat d'ampliar aquest termini amb les condicions previstes en les bases 2.5 i 17.2, respectivament, de l'Ordre TES/184/2019, de 10 d'octubre. Aquesta ampliació de terminis per executar i justificar no pot excedir, en cap cas, la meitat del termini inicial ni l'exercici pressupostari del 2020.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, estableix en la seva disposició addicional tercera la suspensió de terminis administratius.

L'apartat 4 de l'esmentada disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, estableix, com a excepció a la regla general de suspensió de terminis, que les entitats del sector públic puguin acordar motivadament la continuació dels expedients estretament vinculats als fets que motiven l'estat d'alarma, o que siguin indispensables per a la protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.

Es considera indispensable per a la protecció de l'interès general la continuació dels procediments derivats de la convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, aprovada per la Resolució TES/2920/2019, de 8 de novembre, i l'establiment d'elements de flexibilitat per tal d'adaptar-los a la situació actual, mitjançant la modificació del termini d'execució de les actuacions i de presentació de la documentació justificativa de la seva realització

D'acord amb la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i amb els articles 92 i 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, es resol:

  • Acordar la continuació dels procediments administratius derivats de la convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies (Resolució TES/2920/2019, de 8 de novembre).
  • Ampliar el termini d'execució de les actuacions i de presentació de la documentació justificativa de la seva realització, previst a l'apartat 11 de la Resolució TES/2920/2019, de 8 de novembre, fins al 30 d'octubre del 2020.


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al DOGC.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8142, de 27 de maig de 2020.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

07
divendres
maig 07, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica