Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TES/1288/2020, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, per a entitats que han adquirit habitatges amb un préstec bonificat mitjançant els drets de tanteig i retracte o compra directa, per destinar-los a lloguer social

Objecte:

Aquestes bases tenen com a objecte regular la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuntaments, promotors públics, promotors socials i entitats socials de la Xarxa d'habitatges d'inserció, que han adquirit habitatges mitjançant l'exercici dels drets de tanteig i retracte o compra directa, per destinar-los a lloguer social, i que s'han adherit a la línia de finançament de préstecs bonificats convinguda entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances.


Beneficiaris:

Poden ser entitats beneficiàries de les subvencions: ajuntaments, promotors públics, promotors socials i entitats socials de la Xarxa d'habitatges d'inserció, adherides a l'Acord marc per a la línia de préstecs bonificats, que:

a) Hagin adquirit habitatges com a beneficiàries dels drets de tanteig i retracte previstos al Decret llei 1/2015, de 24 de març, exercits per l'Agència de l'Habitatge, excepte l'Ajuntament de Barcelona, que es regeix per la Carta municipal de Barcelona.

b) Hagin adquirit habitatges en el marc de finançament subscrit entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances per a l'adquisició d'habitatges destinats a lloguer social.

 


Termini presentació de sol·licituds:

El que estableixi la corresponent convocatòria.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, així com la documentació relativa a la justificació, s'han de formalitzar exclusivament per via electrònica al registre electrònic de la Generalitat de Catalunya, a través dels portals de tràmits que s'indiquen a continuació, d'acord amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques:

En el cas dels ajuntaments i els promotors públics, mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya (EACAT). El formulari de sol·licitud, així com la informació sobre aquest tràmit, estaran a disposició dels sol·licitants a l'EACAT (http://www.eacat.cat).


Data publicació:

DOGC núm. 8153, d'11 de juny de 2020.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

18
dimarts
maig 18, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica