Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TES/1375/2019, de 17 de maig, de convocatòria de subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals (ref. BDNS 456266)

Objecte:

Aquesta resolució té per objecte obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals, en règim de concurrència competitiva.

La tramitació, la resolució i l'atorgament dels ajuts que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les bases que aprova la Resolució TES/1247/2019, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals.


Beneficiaris:

- Aquests ajuts tenen com a beneficiaris els ens locals de Catalunya, titulars del servei. Un ens local no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte de manera individual i alhora a través d'un ens supramunicipal.

En cas que la sol·licitud sigui presentada per un ens supramunicipal, aquest haurà d'indicar si actua en virtut d'una competència de gestió de residus pròpia o bé mitjançant delegació dels municipis corresponents.

Els ens locals que concorrin en aquesta subvenció podran fer-ho simultàniament als dos tipus d'actuacions (noves o millores) sempre que les instal·lacions objecte de subvenció siguin diferents. En el cas que se sol·licitin ajuts per a més d'una instal·lació, s'ha de presentar una petició diferenciada per a cadascuna amb la corresponent documentació.

Un mateix projecte no es podrà presentar simultàniament en més d'una convocatòria de l'Agència de Residus de Catalunya.

- Per a les noves deixalleries, poden ser beneficiaris dels ajuts els ens locals de Catalunya que tinguin 2.000 o més habitants de dret individualment o associada o de població mitjana anual. Així mateix, poden ser beneficiaris els ens locals de Catalunya que en justifiquin la necessitat per raons de geografia i/o distribució demogràfica, sempre que acreditin una deixalleria més gran de referència, dins o fora de la seva demarcació, que assumeixi els residus recollits per aquesta instal·lació abans de traslladar-los al recuperador final.

- En el cas d'ampliació i/o millora de deixalleries, poden ser beneficiaris d'aquesta subvenció els ens locals que tinguin una deixalleria en funcionament d'acord amb el que preveu la Norma tècnica sobre deixalleries 2019.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria finalitzarà als dos mesos de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Data publicació:

DOGC núm. 7881, de 23 de maig de 2019.


Òrgan gestor:

Agència de Residus de Catalunya . Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

23
dimecres
juny 23, 2021
Esdeveniments d'avui
18-06-21 02:00:00 CEST - 02-07-21 01:59:59 CEST
18-06-21 02:00:00 CEST - 02-07-21 01:59:59 CEST
15-06-21 11:29:00 CEST - 30-06-21 12:29:00 CEST
15-06-21 02:00:00 CEST - 17-07-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica