Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TES/2375/2020, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d'ajuts destinats a ens locals, administracions públiques i empreses sense ànim de lucre per a la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya

Objecte:

Aprovar les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions destinades a ens locals, administracions públiques i empreses sense ànim de lucre per la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, que consten a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Aquesta línia de subvencions té com a objecte fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d'amiant.
La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta retirada s'efectuï amb les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.


Beneficiaris:

Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts per a la retirada i gestió dels residus d'amiant els propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin la seva retirada, que tinguin la condició d'administracions públiques de Catalunya i entitats sense ànim de lucre de Catalunya (fundacions, associacions,etc.).

Són administracions públiques de Catalunya segons l'article 3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya:

a. Administració de la Generalitat.
b. Entitats que integren l'Administració local.
c. Organismes autònoms i entitats públiques dependents o vinculats a qualsevol de les administracions públiques catalanes quan exerceixen potestats administratives.
d. Consorcis en què participen majoritàriament les administracions, els organismes i les entitats públiques incloses en aquest article, i també les entitats públiques que depenen dels consorcis o hi estan vinculades, quan exerceixen potestats administratives.


Termini presentació de sol·licituds:

Els que estableixi la convocatòria.


Data publicació:

DOGC núm. 8239, de 2 d'octubre de 2020.


Òrgan gestor:

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

24
diumenge
gener 24, 2021
Esdeveniments d'avui
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
15-01-21 01:00:00 CET - 01-02-21 00:59:59 CET
23-12-20 01:00:00 CET - 25-01-21 00:59:59 CET
23-12-20 01:00:00 CET - 21-02-21 00:59:59 CET

Categories Categories

Àrea temàtica