Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TES/2869/2020, de 31 d'octubre, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 532835)

Objecte:

Obrir la convocatòria per l'any 2020 de subvencions en règim de concurrència competitiva, destinada a ens locals, administracions públiques i empreses sense ànim de lucre per a la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya.

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els requisits de participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les bases que aprova la Resolució TES/2375/2020, de 23 de setembre.

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TES/2869/2020, de 31 d'octubre, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 532835) (DOGC núm. 8272, de 16.11.2020).

 


Beneficiaris:

Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts per a la retirada i gestió dels residus d'amiant els propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin la seva retirada, que tinguin la condició d'administracions públiques de Catalunya i entitats sense ànim de lucre de Catalunya (fundacions, associacions,etc.).

Són administracions públiques de Catalunya segons l'article 3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya:

a. Administració de la Generalitat.
b. Entitats que integren l'Administració local.
c. Organismes autònoms i entitats públiques dependents o vinculats a qualsevol de les administracions públiques catalanes quan exerceixen potestats administratives.
d. Consorcis en què participen majoritàriament les administracions, els organismes i les entitats públiques incloses en aquest article, i també les entitats públiques que depenen dels consorcis o hi estan vinculades, quan exerceixen potestats administratives.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà d'un mes des de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Data publicació:

DOGC núm. 8272, de 16 de novembre de 2020.


Òrgan gestor:

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

13
dijous
maig 13, 2021
Esdeveniments d'avui
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica