Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TES/2904/2019, de 16 d'octubre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya (ref. BDNS 480734)

Objecte:

Aquesta resolució té per objecte obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals o agrupacions d'ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos
recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya.

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases de les subvencions adreçades als ens locals o agrupacions d'ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya fetes públiques per la Resolució TES/2659/2018, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de
les subvencions.

b) La modificació de les bases fetes públiques per la Resolució TES/2027/2019, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifiquen dues bases reguladores de la línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya.

c) La normativa general de subvencions.


Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris de les subvencions els ens locals de Catalunya.

També poden accedir a la condició de beneficiari les agrupacions d'ens locals de Catalunya que puguin dur a terme l'objecte de la subvenció, fins i tot quan aquestes agrupacions no tinguin personalitat jurídica pròpia. En aquest darrer cas, cal que es faci constar tant a la sol·licitud com a la resolució d'atorgament de la subvenció, els compromisos d'execució assumits per cada entitat, així com l'import de la subvenció que ha d'aplicar cadascuna d'elles que tenen igualment la condició de beneficiàries. En qualsevol cas, cal que nomenin una persona representant o apoderada única de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, en tant que beneficiària, corresponen a l'agrupació. Aquesta agrupació no pot dissoldre's fins que no transcorrin els terminis previstos als articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.


Termini presentació de sol·licituds:

El període per presentar sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza transcorreguts 2 mesos.


Data publicació:

DOGC núm. 8.000, de 12 de novembre de 2019.


Òrgan gestor:

Agència Catalana de l'Aigua. Departament de Territori i Sostenibwdilitat. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica