Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TES/2923/2020, de 17 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades a la realització d'inversions per a la millora i reforç de les xarxes supramunicipals d'abastament en alta i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions

Objecte:

Aprovar les bases d'una línia de subvencions adreçades a la realització d'inversions per a la millora i reforç de les xarxes supramunicipals d'abastament en alta que consten per annex.

Poden ser objecte de subvenció les inversions realitzades per ens locals supramunicipals o per agrupacions d'ens locals, derivades de l'execució d'actuacions d'abastament en alta amb els objectius següents:

a) Millorar o completar els tractaments de potabilització, amb l'objecte de millorar o assegurar la qualitat de l'aigua servida.

b) Millorar el control de cabals, per tal que garanteixi una informació precisa de l'aigua captada, l'aigua produïda i l'aigua lliurada.

c) Reduir el risc de desabastament per manca de recurs hídric disponible en les captacions existents. També s'inclouen les actuacions adreçades a la substitució d'extraccions en masses d'aigües subterrànies que estiguin declarades en mal estat quantitatiu i a la substitució de captacions en masses d'aigües superficials amb l'objectiu d'afavorir l'assoliment del seu bon estat ecològic.

d) Millorar la garantia de continuïtat del servei i reduir el risc de desabastament per insuficiències de les infraestructures actuals de potabilització, emmagatzematge i transport.

e) Ampliar la capacitat hidràulica de les infraestructures existents per fer front a l'increment de demanda derivat de noves connexions. S'entenen per noves connexions les previstes en el futur o les que s'hagin fet amb posterioritat a l'inici del servei, que no estaven previstes en el disseny original de la xarxa. No s'inclou l'execució de ramals de connexió.

f) Millorar els rendiments hidràulics de les infraestructures actuals del servei.
g) Millorar l'eficiència energètica del servei per mitjans sostenibles tècnicament i econòmica.

També pot ser objecte de subvenció la redacció d'estudis d'alternatives i avantprojectes adreçats a l'execució d'actuacions per a l'assoliment dels objectius relacionats a l'apartat anterior.


Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions els ens locals supramunicipals i les agrupacions d'ens locals que prestin serveis d'abastament en alta de caràcter supramunicipal.


Data publicació:

DOGC núm. 8275, de 19 de novembre de 2020.


Òrgan gestor:

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

13
dijous
maig 13, 2021
Esdeveniments d'avui
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica