Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TES/3090/2019, de 19 de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 480733)

Objecte:

Aquesta resolució té per objecte obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua.

 Les despeses objecte de subvenció han d'haver estat realitzades dins del període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019. Es considera despesa realitzada la justificada i efectivament pagada. No es consideren despeses pagades aquelles que hagin estat objecte de compensació.

 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases de les subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, fetes públiques per la Resolució TES/2518/2017, de 25 d'octubre, per la qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions (DOGC núm. 7484, de 30 d'octubre de 2017).

b) La modificació de tres bases de la línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, aprovades i fetes públiques per la Resolució TES/2518/2017, de 25 d'octubre, fetes públiques per la Resolució TES/2748/2018, de 21 de novembre, per la qual es modifiquen tres bases de la línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, fetes públiques per la Resolució TES/2518/2017, de 25 d'octubre.

c) La modificació de la base quarta i l'annex de les bases de la línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, aprovades i fetes públiques per la Resolució TES/2518/2017, de 25 d'octubre, feta pública per la Resolució TES/1330/2019, de 16 de maig, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifiquen la base quarta i l'annex de les bases de la línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, aprovades per l'Acord de 24 d'octubre de 2017, i fetes públiques per la Resolució TES/2518/2017, de 25 d'octubre.

d) La normativa general de subvencions.


Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions les entitats locals de Catalunya que hagin realitzat despeses per a la prestació del servei d'abastament d'aigua apta per al consum humà mitjançant el seu transport amb vehicles cisterna o mitjançant l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents, en els termes, les condicions i els requisits que estableixen aquestes bases (art. 2 i 3 de la RESOLUCIÓ TES/2518/2017, de 25 d'octubre, pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions).


Termini presentació de sol·licituds:

El període per presentar sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 31 de gener de 2020.


Data publicació:

DOGC núm. 8008, de 22 de novembre de 2019.


Òrgan gestor:

Agència Catalana de l'Aigua . Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

07
divendres
maig 07, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica