Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TSF/1846/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals (SOC – Projectes innovadors i experimentals) (ref. BDNS 464996).

Objecte:

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l'any 2019 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions del Programa de projectes innovadors i experimentals.

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que preveu l'Ordre TSF/138/2018, d ´1 d ´agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals (DOGC núm. 7680, de 7.8.2018).


Beneficiaris:

Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats previstes a la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/138/2018, d ´1 d ´agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals.

Els requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària estan recollits en la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/138/2018, d ´1 d ´agost. El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclourà la sol·licitud de la subvenció.

Així, seran les entitats locals següents:

a) Els ajuntaments i consells comarcals de Catalunya i els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de promoció de l'ocupació i desenvolupament local, dependents o vinculades a aquells, que representen municipis de més de 20.000 habitants.

b) Les entitats jurídiques de creació voluntària d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques amb competències en promoció de l'ocupació i desenvolupament local, constituïdes d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que abastin un territori de més de 10.000 habitants.

Aquestes entitats locals hauran d'haver obtingut anteriorment una subvenció en el marc del Programa de suport i acompanyament a la Planificació estratègica, que convoca anualment el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

També podran participar en aquest Programa les entitats locals següents, corresponents als àmbits territorials previstos als articles 15.2 i 15.3 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

a) Els ajuntaments i consells comarcals, els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de promoció de l'ocupació i desenvolupament local, dependents o vinculades a aquells.

b) Les entitats jurídiques de creació voluntària d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l'ocupació, constituïdes d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Aquestes entitats locals hauran d'acreditar que disposen de documents de planificació territorial en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local (plans o qualsevol altre instrument de planificació territorial).

 


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per al Programa de projectes innovadors i experimentals anirà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al dia 17 de setembre de 2019 inclòs.


Data publicació:

DOGC núm. 7913, de 9 de juliol de 2019.


Òrgan gestor:

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

05
dimecres
agost 05, 2020
Esdeveniments d'avui
04-08-20 02:00:00 CEST - 16-09-20 01:59:59 CEST
04-08-20 02:00:00 CEST - 07-08-20 01:59:59 CEST
10-07-20 02:00:00 CEST - 15-09-20 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica