Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TSF/1847/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al "Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris" (SOC-Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 465044)

Objecte:

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l'any 2019 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que preveu l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris (DOGC núm. 7672, de 26.7.2018).

 


Beneficiaris:

Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats previstes a la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol.

Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions corresponents al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, aquells ajuntaments que tenen aprovats projectes d'intervenció integral en barris o àrees urbanes per part de la Generalitat de Catalunya a l'empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, així com els seus organismes autònoms i entitats dependents o vinculades a aquells, amb competències en matèria de desenvolupament local i/o promoció de l'ocupació, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Els requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària estan recollits en la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol. El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclourà la sol·licitud de la subvenció.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris anirà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al dia 30 de setembre de 2019 inclòs.

 


Data publicació:

DOGC núm. 7913, de 9 de juliol de 2019.


Òrgan gestor:

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
dimecres
juny 16, 2021
Esdeveniments d'avui
15-06-21 11:29:00 CEST - 30-06-21 12:29:00 CEST
15-06-21 02:00:00 CEST - 17-07-21 01:59:59 CEST
26-05-21 02:00:00 CEST - 20-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica