Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TSF/1850/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al "Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: Projecte Treball a les 7 comarques" (SOC–Projecte Treball a les 7 comarques) (ref. BDNS 464995)

Objecte:

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l'any 2019 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions del Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques.

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que preveu l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local (DOGC núm. 7673, de 27 de juliol de 2018).

 


Beneficiaris:

Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats previstes a la base 3.3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol.


Els requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària estan recollits a la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol. El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclourà la sol·licitud de la subvenció.

- Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions corresponents al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que compleixin algun dels requisits següents:

a) Les entitats locals que representen municipis de més de 20.000 habitants.

b) Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d'acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques i amb competències en desenvolupament local i promoció de l'ocupació que abastin un territori de més de 10.000 habitants.

c) Excepcionalment podran ser beneficiàries d'aquesta subvenció les entitats locals amb un àmbit territorial que no coincideixi amb les anteriors quan per raons d'estructura socioeconòmica diferenciada es justifiqui de manera suficient, abastin un territori de més de 10.000 habitants i l'àmbit d'intervenció de les accions sol·licitades sigui supralocal.

Estan excloses de la participació en aquest Programa les entitats locals, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, destinataris/àries de les accions ocupacionals i de desenvolupament local cofinançades en el marc del projecte Treball a les 7 comarques.

- Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions corresponents al Programa d'Agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL), les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

-  Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions corresponents al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques les entitats locals de les comarques de l'Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, el Ripollès i la Terra Alta, els seus organismes autònoms i les entitats dependents o vinculades a aquestes amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques, anirà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al dia 17 de setembre de 2019 inclòs.


Data publicació:

DOGC núm. 7913, de 9 de juliol de 2019.


Òrgan gestor:

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
dimecres
juny 16, 2021
Esdeveniments d'avui
15-06-21 11:29:00 CEST - 30-06-21 12:29:00 CEST
15-06-21 02:00:00 CEST - 17-07-21 01:59:59 CEST
26-05-21 02:00:00 CEST - 20-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica