Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TSF/2036/2019, de 8 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació (SOC – ESPAIS) (ref. BDNS 467315)

Objecte:

Obrir la convocatòria per a l'any 2019 de les subvencions previstes a l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació.(DOGC núm. 7512A de 7.12.2017).

El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades és el de concurrència competitiva.

La gestió i el desenvolupament del programa es duran a terme tenint en compte les bases previstes a l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació (Ordre de 4 de desembre, publicada en el BOE núm. 297, de 7 de desembre).


Beneficiaris:

En relació a la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, podran ser entitats beneficiàries d'aquesta convocatòria les següents:

a) Els ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, o les seves entitats dependents o vinculades amb competències en matèria d'ocupació, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

b) Les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia amb o sense ànim de lucre constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya amb un mínim de dos anys d'experiència en selecció de personal, valoració de llocs de treball i/o orientació professional.

Queden excloses de la present convocatòria les entitats privades que estiguin inscrites en el Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya excepte aquelles entitats que hagin estat beneficiàries de subvencions en el programa d'orientació i acompanyament a la inserció o en el programa d'espais de recerca de feina.

c) Excepcionalment, podran ser entitats beneficiàries les entitats locals que abastin un territori d'intervenció supralocal de més de 10.000 habitants i que presentin un document de planificació estratègica en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d'actuació.

Els requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària estan recollits a la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Data publicació:

DOGC núm. 7924, de 24 de juliol de 2019.


Òrgan gestor:

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

12
dimecres
maig 12, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica