Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TSF/2222/2018, de 26 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació (ref. BDNS 417322).

Descripció:

Obrir la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació.


Objecte:

1. Obrir la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions previstes a l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació.
2. El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades és el de concurrència competitiva.
3. La gestió i el desenvolupament del programa es duran a terme tenint en compte les bases previstes a l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre.


Beneficiaris:

En relació a la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, podran ser entitats beneficiàries d'aquesta convocatòria les següents:
a) Els ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, o les seves entitats dependents o vinculades amb competències en matèria d'ocupació, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
b) Les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia amb o sense ànim de lucre constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya amb un mínim de dos anys d'experiència en selecció de personal, valoració de llocs de treball i/o orientació professional.
Queden excloses de la present convocatòria les entitats privades que estiguin inscrites en el Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya excepte les que hagin col·laborat en el programa d'orientació i acompanyament a la inserció o en el programa d'espais de recerca de feina.
c) Excepcionalment, podran ser entitats beneficiàries les entitats locals que abastin un territori d'intervenció supralocal de més de 10.000 habitants i que presentin un document de planificació estratègica en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d'actuació.

 


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Data publicació:

DOGC Núm. 7719, del dia 4 d'octubre de 2018.


Òrgan gestor:

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

12
dimecres
maig 12, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica