Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TSF/2866/2020, d'11 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC - FOAP) (ref. BDNS 532925)

Objecte:

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l'any 2020, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades al Programa de Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries, en endavant FOAP, regulada per l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 7724, d'11 d'octubre de 2019).

 


Beneficiaris:

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats, públiques o privades, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya següents:

a) Les entitats inscrites o acreditades en el corresponent Registre d'entitats de formació. Les convocatòries podran preveure altres situacions en relació al Registre.

b) Les empreses, quan així ho prevegi la corresponent convocatòria, podran ser entitats beneficiàries, malgrat no estar en situació d'alta al Registre d'entitats de formació, amb els requisits i condicions que prevegi la convocatòria.

c) Les agrupacions d'entitats, físiques o jurídiques, públiques o privades, quan la corresponent convocatòria ho prevegi, d'acord amb el que preveu l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tots els membres agrupats que executin part de les accions tenen la condició de beneficiaris i hauran d'estar inscrits o acreditats, en les condicions que marqui cada convocatòria, i complir tots els requisits previstos a les bases. No es pot dissoldre l'agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen els articles 39 i 65 de la Llei 8/2003, 17 de novembre, general de subvencions.

Les entitats incloses en els apartats a) i b) anteriors que tinguin membres associats que es comprometin a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del sol·licitant, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aquests també es consideraran beneficiaris i per tant també hauran d'estar inscrits o acreditats al Registre, en les condicions que marqui cada convocatòria, i complir la resta de requisits previstos a l'Ordre.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà de 5 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans als quals fa referència la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre.


Data publicació:

DOGC núm. 8270, de 13 de novembre de 2020.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
diumenge
maig 16, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica