Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: Resolució TSF/2939/2016, de 23 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada, per a l'any 2017, en relació amb la concessió de subvencions per al finançament de les actuacions de Programes Integrals per a persones majors de 30 anys en situació de desocupació de llarga durada, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Objecte:

Obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2017 de les accions regulades a l'Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre de 2016, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de Programes Integrals, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (DOCG núm. 7257, de 29.11.2016), adreçades al col·lectiu de persones treballadores en situació de desocupació de llarga durada d'edats compreses entre 30 i 54 anys prioritàriament.


Beneficiaris:

D'acord amb la base 13 de l'Annex 1 de l'Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre de 2016, poden ser entitats beneficiàries d'aquests ajuts les següents tipologies d'entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya:

a) Entitats de titularitat pública o privada sense ànim de lucre amb experiència contrastada i demostrable en l'execució de projectes adreçats al col·lectiu a qui s'adreci la convocatòria i que contemplin un caràcter transversal i integral d'actuacions adreçades als objectius de la present Ordre, i que siguin un referent en l'àmbit territorial en el qual incidirà el projecte.

b) Ens locals o organismes vinculats. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, etc) hauran de col·laborar i coordinar-se entre elles per presentar un projecte en comú.

c) Organitzacions sindicals i patronals amb una experiència mínima de 3 anys demostrable en la gestió de projectes adreçats al col·lectiu a qui s'adreci la convocatòria, que s'haurà de justificar en el moment de fer la sol·licitud.

També podran ser beneficiàries les agrupacions sense personalitat jurídica, que es constitueixin per les entitats indicades acabades d'esmentar, juntament amb una o vàries de les següents entitats:

- Centres de formació inscrits al Registre de centres i entitats del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i que no siguin centres que compleixin la tipologia d'entitat que determina la base 13.1 de l'annex 1 d'aquesta Ordre En aquells projectes que contemplin formació professionalitzadora, aquestes entitats participaran en els Programes Integrals exclusivament en l'àmbit de les accions de formació.

- Qualsevol altra entitat o empresa que realitzi una activitat necessària per a la realització del projecte que estigui especialitzada en algun dels serveis vinculats a les accions del projecte i que participaran en els Programes Integrals exclusivament en l'àmbit de les accions que duguin a terme.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà a la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza el 20 de gener de 2017 inclòs.


Data publicació:

DOGC núm. 7275, de 28 de desembre de 2016.


Òrgan gestor:

Servei d'Ocupació de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Faílies


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

27
divendres
novembre 27, 2020
Esdeveniments d'avui
17-11-20 10:40:00 CET - 30-11-20 11:40:00 CET

Categories Categories

Àrea temàtica