Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TSF/2950/2020, de 16 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (SOC–UBICAT) (ref. BDNS 534245)

Objecte:

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2020 per a la presentació de sol·licituds de subvencions per a les actuacions previstes a les lletres a) b) i c) de la base 2.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/143/2018, de 3 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.

Les actuacions subvencionables seran les previstes a la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/143/2018, de 3 d'agost.

Donades les circumstàncies actuals derivades de la pandèmia de la COVID-19, les actuacions previstes a les lletres a) i b) amb la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/143/2018, de 3 d'agost, es podran realitzar mitjançant la modalitat telemàtica, quan no sigui possible l'atenció presencial, d'acord amb la guia de prescripcions tècniques.


Beneficiaris:

Podran ser entitats beneficiàries les entitats locals següents:

a) Els ajuntaments o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquells, corresponents als municipis de més de 30.000 habitants en la demarcació de Barcelona; de més de 25.000 habitants en la demarcació de Girona; de més de 30.000 habitants en la demarcació Tarragona i de més de 12.000 habitants en la demarcació de Lleida i i de més de 20.000 habitants en la demarcació de Terres de l'Ebre.

b) Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d'acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques i competències contrastades en polítiques actives d'ocupació, promoció de l'ocupació i desenvolupament local, que abastin un territori de més de 8.000 habitants.

c) Les entitats locals que abastin un territori d'intervenció supralocal de més de 30.000 habitants a les demarcacions de Barcelona, Girona, i Tarragona, i de més de 20.000 habitants a les demarcacions de Lleida i Terres de l'Ebre i que presentin un document de planificació estratègica en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d'actuació.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs, pels mitjans i amb la documentació a què fan referència les bases 10 i 11 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/143/2018, de 3 d'agost.

Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits en les bases 4 i 10 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/143/2018, de 3 d'agost.


Data publicació:

DOGC núm. 8276, de 20 de novembre de 2020.


Òrgan gestor:

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

12
dimecres
maig 12, 2021
Esdeveniments d'avui
05-05-21 02:00:00 CEST - 12-05-21 01:59:59 CEST
12-04-21 02:00:00 CEST - 13-05-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica