Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ TSF/3568/2019, de 17 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2020 de les subvencions destinades al Programa Forma i Insereix, per a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades (SOC-FI) (ref. BDNS 488238)

Objecte:

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2020 per la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació del Programa Forma i Insereix, previstes a l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 7724, d'11.10.2018).


Beneficiaris:

Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats recollides als apartats b) i c) de la base 3.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, en els termes que estableix l'article 4.2 de la present Resolució i que tinguin establiment operatiu a Catalunya.

Així, podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats:

- Les empreses, quan així ho prevegi la corresponent convocatòria, podran ser entitats beneficiàries, malgrat no estar en situació d'alta al Registre d'entitats de formació, amb els requisits i condicions que prevegi la convocatòria.

- Les agrupacions d'entitats, físiques o jurídiques, públiques o privades, quan la corresponent convocatòria ho prevegi, d'acord amb el que preveu l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Tots els membres agrupats que executin part de les accions tenen la condició de beneficiaris i hauran d'estar inscrits o acreditats, en les condicions que marqui cada convocatòria, i complir tots els requisits previstos a les bases. No es pot dissoldre l'agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, general de subvencions.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia el dia 15 de gener de 2020 i finalitza el 15 d'octubre de 2020.


Data publicació:

DOGC núm. 8030, de 24 de desembre 2019.


Òrgan gestor:

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

16
dimecres
juny 16, 2021
Esdeveniments d'avui
15-06-21 11:29:00 CEST - 30-06-21 12:29:00 CEST
15-06-21 02:00:00 CEST - 17-07-21 01:59:59 CEST
26-05-21 02:00:00 CEST - 20-06-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica