Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions:RESOLUCIÓ TSF/3569/2019, de 17 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2020 de les subvencions destinades a les accions formatives del Programa de Formació amb Compromís de Contractació gestionat per entitats de formació (SOC-FCC 2020) (ref. BDNS 488234)

Objecte:

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2020, per la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes pel programa Formació amb Compromís de Contractació gestionades per entitats de formació, regulat per l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes deformació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 7724 de l'11/10/2018).


Beneficiaris:

Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta resolució les entitats previstes als apartats a) i c) de la base 3.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, que a data de publicació d'aquesta convocatòria estiguin inscrites o acreditades en el corresponent Registre d'entitats de formació, en els termes que estableix l'article 4.2 de la present convocatòria i que tinguin establiment operatiu a Catalunya.

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats, públiques o privades, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya següents:

a) Les entitats inscrites o acreditades en el corresponent Registre d'entitats de formació. Les convocatòries podran preveure altres situacions en relació al Registre.

c) Les agrupacions d'entitats, físiques o jurídiques, públiques o privades, quan la corresponent convocatòria ho prevegi, d'acord amb el que preveu l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Tots els membres agrupats que executin part de les accions tenen la condició de beneficiaris i hauran d'estar inscrits o acreditats, en les condicions que marqui cada convocatòria, i complir tots els requisits previstos a les bases. No es pot dissoldre l'agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, general de subvencions.

Les entitats incloses en els apartats a) i b) anteriors que tinguin membres associats que es comprometin a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del sol·licitant, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aquests també es consideraran beneficiaris i per tant també hauran d'estar inscrits o acreditats al Registre, en les condicions que marqui cada convocatòria, i complir la resta de requisits previstos a l ´Ordre.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 17 de febrer de 2020 i finalitza el 2 de març de 2020, ambdós inclosos.

 


Data publicació:

DOGC núm. 8030, de 24 de desembre 2019.


Òrgan gestor:

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

08
dissabte
agost 08, 2020
Esdeveniments d'avui
07-08-20 14:00:00 CEST - 14-08-20 14:31:00 CEST
04-08-20 02:00:00 CEST - 16-09-20 01:59:59 CEST
10-07-20 02:00:00 CEST - 15-09-20 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica