Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: Resolución de 10 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales para el mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor

Descripció:

Resolució de 10 de juny de 2014, de la Secretaria del Estat d'Educació, Formació Profesional i Universitats, per la que es convoquen ajuts a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per al sosteniment d'aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant les tecnologies de l'informació i la comunicació a través de Aula Mentor.


Objecte:

Finançar ajudes en règim de concurrència competitiva a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials, per al sosteniment, en el seu àmbit territorial d'actuació, d'una aula Mentor destinada a la formació oberta, flexible i a través d'Internet per a persones adultes, per millorar la qualificació professional d'aquestes persones, ampliar la seva cultura i promoure el desenvolupament de les seves capacitats i competències, utilitzant entorns de formació recolzats en les tecnologies de la informaicó i de la comunicació.

 


Beneficiaris:

Els beneficiaris son les entitats locals a les que es refereix l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com les entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal instituides o reconegudes per les comunitats autònomes i les entitats públiques dependents de les entitats locals territorials. Això sí, totes elles hauràn de tindre operativa una Aula Mentor.

Les entitats locals a les que es refereix l'article 3 de la Llei 7/1985 son:

  • El Municipi.
  • La Província.
  • Les Illes.
  • Les Comarques o altres entitats que agrupin varis Minicipis instituides per les Comunitats Autònomes de conformitat amb aquesta llei i els correponents Estatuts d'Autonomia.
  • Les Àrees Metropolitanes.
  • Les Mancomunitats de Municipis.
     


Termini presentació de sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol·licituts serà de vint dies natutals comptats a partir del següent dia al de la publicació de la present resolució en el BOE, per tant, el temrini és del 2 al 21 de juliol de 2014.


Data publicació:

BOE núm. 159, de 1 de juliol de 2014.


Òrgan gestor:

La Secretaria del Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

01
diumenge
agost 01, 2021
Esdeveniments d'avui
26-07-21 02:00:00 CEST - 15-09-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica