Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Subvencions: Resolución de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local por la que se establece, en relación a la subvención al transporte colectivo urbano interior, la forma de presentación de la información requerida en el apartado seis del articulo 119 de la Ley 6/2018, de 3 julio de Presupuestos Generales del Estado para 2018, (prorrogados para 2020)

Descripció:

Resolució de la Secretària General de Finançament Autonòmic i Local per la qual s'estableix, en relació a la subvenció al transport col·lectiu urbà interior, la forma de presentació de la informació requerida en l'apartat sis de l'article 119 de la Llei 6/2018, de 3 juliol de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018, (prorrogats per a 2020).


Objecte:

L'Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals publica la Resolució de la Secretària General de Finançament Autonòmic i Local per la qual s'estableix, en relació a la subvenció al transport col·lectiu urbà interior, la forma de presentació de la informació requerida en l'apartat sis de l'article 119 LPGE 2018 (prorrogats per a 2020), així com el formulari per a sol·licitar la subvenció.

La documentació bàsica, per part de les entitats locals titulars del servei públic, s'ha de remetre entre l'1 de maig i el 30 de juny de 2020, i és la que figura en l'apartat Sis del citat article 119, en la forma que es determini pels òrgans competents del Ministeri d'Hisenda, que, en resum, és la següent:

  • Formulari de sol·licitud de la subvenció al transport col·lectiu urbà interior.
  • Informació comptable.
  • Document detallat de les partides d'ingressos i despeses imputables al servei de transport revisat per un auditor.
  • Justificació de trobar-se l'Ajuntament sol·licitant de la subvenció, al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  • Justificació de trobar-se l'empresa, organisme o entitat que presti el servei de transport al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  • Document oficial en el qual es recullin actualitzats els acords reguladors de les condicions financeres en què l'activitat es realitza.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

14
divendres
maig 14, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 09:32:00 CEST - 25-05-21 20:00:00 CEST
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica