Salta al contigut
eSam
Accedeix

Articles destacats Articles destacats

Vés enrere

Suspensió de terminis administratius i suspensió de terminis de prescripció i caducitat atesa la situació d'emergència sanitària generada pel risc de propagació SARS-COV-2 (Covid – 19)

Objecte:

En el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (coronavirus), s'acorda entre altres mesures la suspensió dels terminis administratius (Disposició addicional tercera), i la suspensió de terminis de prescripció i caducitat (Disposició addicional quarta).

Disposició addicional tercera. Suspensió de terminis administratius.

1. Se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.

2. La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

3. No obstant l'anterior, l'òrgan competent podrà acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per a evitar perjudicis greus en els drets i interessos de l'interessat en el procediment i sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan l'interessat manifesti la seva conformitat amb què no se suspengui el termini.

4. La present disposició no afectarà els procediments i resolucions als quals fa referència l'apartat primer, quan aquests vengen referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma.

 

Disposició addicional quarta. Suspensió de terminis de prescripció i caducitat.

Els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets quedaran suspesos durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que s'adoptessin.


Observacions:

Us annexem un document d'interès elaborat pel Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.

Agenda Agenda

13
dijous
maig 13, 2021
Esdeveniments d'avui
13-05-21 02:00:00 CEST - 05-06-21 01:59:59 CEST
04-04-21 02:00:00 CEST - 15-05-21 01:59:59 CEST
18-02-21 01:00:00 CET - 01-07-21 01:59:59 CEST

Categories Categories

Àrea temàtica