Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

[Derogada] Legislació: Resolución de 2 de junio de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 16 de septiembre de 2016, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales

Descripció:

Resolució de 2 de juny de 2017, de la Direcció general del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 16 de setembre de 2016, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.


Objecte:

Establir els tipus d'interès fixes i diferencials del cost de finançament de l'Estat a l'efecte de compliment de l'apartat tercer de la Resolució de 16 de setembre de 2016.

 


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.


Publicació oficial:

BOE núm. 134, de 6 de juny de 2017.