Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball

Objecte:

Concretar que les mesures de distància recomanada entre persones treballadores en els centres de treball que romanguin oberts, així com amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, ja sigui perquè són serveis essencials o perquè el Real Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma, no en preveu el seu tancament, haurà de ser d'un metre i mig de distància i sempre d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries. 

Aquesta mesura no serà d'aplicació als treballadors i treballadores que per raó de la seva activitat s'entén que han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors, com els casos de professionals sanitaris, de la xarxa de serveis socials, dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.


Data d'entrada en vigor:

Des la seva publicació al DOGC, el 22 de març de 2020, i com a mínim 15 dies, si bé és susceptible de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8092, de 22 de març de 2020.