Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

OIReSCON - Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació

Objecte:

D'acord amb l'article 332 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, a finalitat de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon) és la de "vetllar per la correcta aplicació de la legislació i, en particular, promoure la concurrència i combatre les il·legalitats, en relació amb la contractació pública", per a això s'assenyala que l'òrgan "actuarà en el desenvolupament de la seva activitat i el compliment de les seves finalitats amb plena independència orgànica i funcional."


Observacions:

Informació COVID